Kinnisvara haldamine on vastutus kinnisvara jätkuva olemasolu eest, tagades füüsilise, juriidilise, majandusliku ja sotsiaalse säilimise läbi kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja kirjeldamise.

Tegevusi võime jagada järgnevalt:
 • kinnisvaraobjekti haldamiseks ettevalmistamine, objekti haldamise ülevõtmine ja konsulteerimine
 • tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil
 • heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • remonttööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • informatsiooni liikumise korraldamine korrashoiuobjektiga seotud osapoolte vahel
 • tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste vahendamise korraldamine kinnisvaraobjektil
 • tugiteenuste osutamise korraldamine kinnisvaraobjektil
 • kinnisvaraobjekti omanikule vajalike lisateenuste korraldamine
 • muud haldustegevused

Miks tellida haldusteenust?

 • Tark haldamine säästab raha. Haldur aitab omanikel teha õigeid otsuseid vara majandamisel, mis tagavad rahalise kokkuhoiu
 • Aega ei saa raha eest osta. Usalda kinnisvara haldustegevused spetsialistide hoolde ja nii jääb rohkem aega olulisemateks tegevusteks


R Haldus OÜ sobib sulle, kui hindad ausat ja läbipaistvat teenust kinnisvara korrashoiu korraldamisel.

Email again: